Start Shelter Map Contact Impressum
© Stadtinfo Anklam
Contact Stadtinfo Anklam.
Privacy Webmaster Stadtinfo Anklam
Private Website
Anklam, Stadt des Flugpioniers Otto Lilienthal
Contact Persons: Heidrun and Wolf Dietze Stadtinfo Anklam Friedländer Landstraße 2 17389 Anklam info@stadtinfo-anklam.de Telephon: 03971 / 83 39 73 Fax: 03971 / 24 29 94 Handy: 0172/ 90 31 343
Kirche 17391 Wegezin Ostvorpommern, Treppengiebel Contact